Prof. Dr. Sinan Zeren

Prof. Dr. Sinan Zeren

CV

1960 yılında Ankara’da doğdu. 1984’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda iki yıllık zorunlu hizmetle başladığı hekimlik yaşantısına aynı üniversite Üroloji Anabilim Dalı’ndaki uzmanlık eğitimi ile devam etti. 1991 yılında Üroloji Uzmanı olduktan sonra aynı üniversitede çalışmalarını sürdürdü.

1992 yılında 4 ay süreyle A.B.D Los Angeles California Southern California Üniversitesi Üroloji Departmanı ‘nda Endoskopik Taş Cerrahisi ve Ürolojik Kanserlerle ilgili çalışmalarda bulundu ve bu alanlarda çok sayıda cerrahi operasyona katıldı.

1996 ve 1997 yıllarında 6 ay süreyle A.B.D New York Long Island Jewish Medical Center Üroloji Departmanı ‘nda Endoskopik Taş Cerrahisi operasyonlarına ve Prostat hastalıkları ile ilgili tedavi ve araştırmalara katıldı.

1997 yılında Doçent ve 2003 yılında Profesör ünvanlarını aldı.

2004 yılında atandığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden ve üniversiteden 2007 yılında ayrıldı.

2007-2010 yılları arasında İstanbul Cerrahi Hastanesi kadrosunda ameliyatlarını sürdürdü.

Halen 2010 yılında katıldığı Acıbadem Sağlık Grubunda çalışmalarına devam etmektedir.

Üyesi Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

  • Türk Tabipler Birliği
  • Ürolojik Cerrahi Derneği
  • Minimal İnvaziv Üroloji Derneği
  • Türk Üroloji Derneği
  • Endoüroloji Derneği
  • Çukurova Üroloji Derneği
  • Endourological Society
  • American Urological Association (AUA)
  • European Association of Urology (EAU)

Eğitici Olarak Görev Aldığı Bazı Bilimsel Kongreler ve Toplantılar

Davetli konuşmacı
Panelist
Kurs eğitmeni
Ameliyathaneden naklen canlı yayınla eğitim

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 13 Kasım 1998, Adana.
KONUŞMACI “Üriner Sistem Taş Hastalığı Cerrahisinde Yenilikler”

Uluslararası Katılımlı 5. Akdeniz Videoendoskopik Cerrahi Kursları ve Sempozyumu, 03-06 Nisan 2000, Antalya.
PANELİST “Üst üriner sistemde videoendoskopik girişimler”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Transuretral Rezeksiyon (TUR-P) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

IV.Ulusal Endoüroloji Kongresi, 01-02 Haziran 2000, İstanbul.
PANELİST “Perkütan Nefrolitotomi”

16.Ulusal Üroloji Kongresi, 08-12 Ekim 2000, İzmir.
KONUŞMACI “Endoskopik Taş Cerrahisi”

Çukurova Üroloji Derneği Toplantısı, 01 Aralık 2001, Adana.
KONUŞMACI “Perkütan Renal Girişimler”

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Şahinbey Tıp Merkezi, 09 Şubat 2002, Gaziantep.
KONUŞMACI “Perkütan Cerrahiye Genel Yaklaşım”
“Antegrad Endopyelotomi”
“Özelliği Olan Taşlara Yaklaşım”
AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathanede, interaktif)

İstanbul Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, 21-22 Mart 2002, İstanbul.
KONUŞMACI ”Çocuklarda Perkütan Cerrahi Girişimler”
MODERATÖR, WORKSHOP, PANELİST “Olgu sunuları, Tartışma”

6.Akdeniz Video – Endoskopik Üroloji Kursu, 27-30 Mart 2002, Antalya.
KONUŞMACI “Perkütan Nefrolitotomi: Böbreğe Giriş”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

17. Ulusal Üroloji Kongresi bünyesinde, 05 Ekim 2002, Antalya. (ENDOÜROLOJİ TOPLANTISI)
KONUŞMACI “Rezidüel Taşlar”
PANELİST “Türkiye’de Endoüroloji’nin Geleceği”

17. Ulusal Üroloji Kongresi, 05-10 Ekim 2002, Antalya.
KONUŞMACI “Perkütan Nefrolitotomi”
PANELİST “Endoüroloji / Ürolithiasis”

Panel Toplantı “Olgu: Üriner Sistem Taş Hastası; Hangi Tedavi? Neden?” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17 Mayıs 2003, Aydın. 
KONUŞMACI “Perkütan Taş Cerrahisi”
AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathanede, interaktif)

10th European Symposium on Urolithiasis, 11-14 June 2003, İstanbul.
KONUŞMACI “Percutaneous Stone Treatment”

7.Akdeniz Video – Endoskopik Üroloji Kursu, 22-24 Nisan 2004, Antalya.
KONUŞMACI “Perkütan Nefrolitotomi”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

Üroloji Derneği Toplantısı, 26 Mayıs 2004, İstanbul.
KONUŞMACI “Staghorn Taşlarda Perkütan Nefrolitotomi”

2. İstanbul Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, Metropolitan Florence Nightingale Hast., 27-28 Mart 2004, İstanbul.
KONUŞMACI “Böbreğe Perkütan Giriş Teknikleri; Benim Uyguladığım Yöntem”, “Çocuklarda ve Atnalı Böbrekte Perkütan Cerrahi Girişimler”
MODERATÖR, PANELİST “Olgu sunuları, Tartışma”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

TÜYK (Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları) Sınavı Hazırlık Kursu, 30 Haziran-04 Temmuz 2004, Bursa.
PANELİST “Taş hastalığı cerrahi tedavisi, hangi hastaya hangi tedavi”

18. Ulusal Üroloji Kongresi, 02-07 Ekim 2004, Antalya.
KONUŞMACI “Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonları”

Cerrahpaşa Üroloji Günleri “Prof. Dr. Vural Solok adına” Aralık 2004, İstanbul.
KONUŞMACI “Ürolojik Taş Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar”

XXth Annual EAU (European Association of Urology) Congress, 16-19 March 2005, İstanbul.
KONUŞMACI “How I do it: Management of Staghorn Calculi”
WORKSHOP Hands-on Training Session “Percutaneous Renal Access”

Çukurova Üniv. Tıp Fak. Prof. Dr. Uğur Emin Erkoçak Konferans ve Paneller Dizisi 29 Mayıs 2005, Adana.
KONUŞMACI “Renal Perkütan Cerrahiler”

3. Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 09-10 Mayıs 2005, Samsun.
KONUŞMACI ”Böbreğe Perkütan Giriş Teknikleri; Benim Uyguladığım Yöntem”,
“Çocuklarda ve Atnalı Böbrekte Perkütan Cerrahi Girişimler”
MODERATÖR, PANELİST “Olgu sunuları, Tartışma”

TÜYK (Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları) Sınavı Hazırlık Kursu, 29 Haziran-03 Temmuz 2005, Bursa.
KONUŞMACI “Üreter ve Mesane Taşları”
PANELİST “Taş Hastalığında Tedavi Seçenekleri (İnteraktif Tartışma)”

8.Akdeniz Video – Endoskopik Üroloji Kursu, 12-16 Nisan 2006, Antalya.
KONUŞMACI “Pediatrik yaş grubunda perkütan nefrolitotomi”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

VIth Spring Urological Symposium, 25-30 April 2006, İzmir. (Çek Ürologlarının Toplantısı)
KONUŞMACI ” Complications of Ureteroscopy: Prevention and Management”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Percutaneous Nephrolithotomy (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
KONUŞMACI “Zorlu Ürolithiasis Olguları”

Laparoskopi Sempozyumu, GATA, 19-20 Haziran 2006, Ankara.
KONUŞMACI “Endoskopik Taş Cerrahisi”

Çukurova Üroloji Derneği Toplantısı, 30 Eylül 2006, Adana.
KONUŞMACI “Erişkinde Üriner Sistem Taş Hastalığı: Metabolik Değerlendirme ve Medikal Tedavi”

4. Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20-21 Ekim 2006, Ankara.
KONUŞMACI “Böbreğe Perkütan Giriş Teknikleri; Benim Uyguladığım Yöntem” “Çocuklarda ve Atnalı Böbrekte Perkütan Cerrahi Girişimler”
MODERATÖR, PANELİST “Olgu sunuları, Tartışma”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

TÜYK (Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları) Sınavı Hazırlık Kursu, 09 12 Kasım 2006, Ankara.
KONUŞMACI “Üreter ve Mesane Taşları”
PANELİST “Taş Hastalığında Tedavi Seçenekleri (İnteraktif Tartışma)”

2. Kış Toplantısı, 11-12 Mart 2007, Erzurum.
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Transuretral Rezeksiyon (TUR-P) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Retrograd Taş Cerrahisi (Üreter Taşları, Rijid Üreteroskopi, Pnömatik Litotripsi)
(Böbrek Taşları, Flexible Üreteropyeloskopi, Lazer Litotripsi (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

Ege Üroloji Derneği Toplantısı, 19 Nisan 2007, İzmir.
KONUŞMACI “SWL & PNL & URS; Böbrek Taşlarında Hangi Tedavi? Ne Zaman?”

1. BPH Kursu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 03-04 Mayıs 2007, Kocaeli.
KONUŞMACI “BPH Cerrahi Komplikasyonları”
PANELİST “BPH Tedavisi”

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 09-12 Eylül 2007, Çeşme, İzmir
PANELİST “Zorlu Taş Olguları”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Greenlight Lazer Prostatektomi, (ameliyathaneden toplantı salonuna)

TÜYK (Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları) Sınavı Hazırlık Kursu, 04 07 Kasım 2007, Kartepe, Kocaeli.
TARTIŞMA “Taş Hastalığında Tedavi Seçenekleri”

5.Uludağ Üroloji Günleri, 24-27 Ocak 2008, Uludağ, Bursa.
KONUŞMACI “Endoürolojide Yapılan Yanlışlar”

Ürolojide Güncel Yaklaşımlar, 28 Şubat – 01 Mart 2008, Ankara.
PANELİST “ Olgu Tartışması Taş Hastalığı (ESWL ve Endoskopik Girişimler)”

5. Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 02-03 Haziran 2008, İstanbul.
KONUŞMACI “Staghorn Taşlarda PNL”
MODERATÖR, PANELİST “Olgu sunuları, Tartışma”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

Hands on Live, Endoscopic BPH & Stone Treatment, 09 12 October 2008, İstanbul.
WORKSHOP Hands-on Training Session “Ureteroscopy-PNL”

TÜYK (Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları) Sınavı Hazırlık Kursu, 12 16 Ekim 2008, Abant, Bolu.
KONUŞMACI “Radyolojik Tanı Yöntemleri”

Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, 14-15 Mart 2009, Aydın.
KONUŞMACI “UPJ Darlığında Cerrahi Yaklaşımlar: Antegrad / Retrograd Endopyelotomi”

Üroloji Derneği Toplantısı, 25 Mart 2009, İstanbul.
KONUŞMACI “Perkütan Nefrolitotomi Eğitim Programları, Komplikasyonlar ve Önlemleri”

Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, 09-10 Mayıs 2009, Sarıkamış, Kars.
MODERATÖR “HOCASIYLA BULUŞMA OTURUMU: Endoüroloji ve Üriner Sistem Taş Hastalığı ile İlgili Klinik Olgular (Kabus Oturum)”

5. GATA Haydarpaşa Üroloji Günü, 29 Mayıs 2009, İstanbul.
KONUŞMACI “PNL’de Sorunlar ve Çözümleri”

Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı, 06 Haziran 2009, Elazığ.
KONUŞMACI “Perkütan Nefrolitotripsi; Adım Adım Teknik Detaylar ve Komplikasyonların Değerlendirilmesi”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, 17-18 Ekim 2009, İstanbul.
KONUŞMACI “PNL’deki Komplikasyonlara Karşı Önlemler ve Komplikasyon Tedavileri Nelerdir?”

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 04-07 Kasım 2009, Antalya.
MODERATÖR “Vaka Tartışmaları: Böbrek Taş Tedavisinde Zor Olgular” Panel
KURS BAŞKANI “Üreteroskopi”

What is New in Percutaneous Renal Surgery and Ureteroscopy, 15 January 2010, İstanbul.
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL) (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)
PANELİST “Endoüroloji’de Kabus Olgular – Olgu Sunuları ve Tartışma”

6. Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 06-07 Mayıs 2010, Ankara.
KONUŞMACI “Pediatrik olgularda “access” ve teknik detaylar”
MODERATÖR, PANELİST “Olgu sunuları, Tartışma”
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Perkütan Nefrolitotomi (PNL), çocuk hasta, (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 23-26 Haziran 2010, Ankara.
MODERATÖR, PANELIST (Teorik Kurs 1) “Taş Hastalığı”

28th World Congress of Endourology & SWL, 31 August – 04 September 2010, Chicago, USA.
MODERATOR “Ureteroscopy” poster session

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) Kursu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 07-08 Ekim 2010, İstanbul. 
KONUŞMACI (Zorlu Olgularda RIRS Oturumu), “Renal Pelvisin Üroepitelial Tümörlerinde RIRS vs Perkütan Yaklaşımlar: Perkütan Renal Cerrahi”
PANELİST “Olgu Sunuları, Tartışma)

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) Kursu, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 12-13 Kasım 2010, İstanbul.
NAKLEN YAYIN AMELİYAT Üreteroskopik Lazer Litotripsi (ameliyathaneden toplantı salonuna, interaktif)

Her Boyutu ile Böbrek, 23-24 Eylül 2011, Ankara.
MODERATÖR “Taş Hastalığı: Böbrek taşı İçin En Uygun Yaklaşım Oturumu– Olgu Tartışmaları” Panel

9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 05-09 Ekim 2011, Ankara.
KONUŞMACI “Her Yönüyle PNL Oturumu – Prone PNL”
ESUT KURSU – PNL “Pediatrik PNL”
PANELİST “Endoüroloji’de Kabus Olgular Paneli”

Ege Üroloji Derneği Toplantısı, 17 Şubat 2012, İzmir.
KONUŞMACI “UP Bileşke Darlıklarına Endoürolojik Yaklaşım”

2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 29-31 Mart 2012, Ankara.
OTURUM BAŞKANI “Taş Kursu”

22. Ulusal Üroloji Kongresi, 02-06 Mayıs 2012, Girne, KKTC.
MODERATÖR “Olgular Eşliğinde Endoürolojide Komplikasyonlar: Önlem ve Tedavi” Paneli

30th World Congress of Endourology and SWL, 04-08 September 2012, İstanbul.
MODERATOR – Plenary Session (Peter Alken – Sinan Zeren)
“DEBATE: SWL is it (slowly) dying? YES: Glenn Preminger, NO: Jens Rassweiler
STATE-of-ART Lecture – Treatment of ureteral strictures, Raju Thomas
Is stone migration an issue in URS? Manoj Monga
Robotics for Urolithiasis, Mihir Desai, Remzi Saglam”
MODERATOR “Retrograde Intrarenal Surgery” poster session

1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 03-07 Ekim 2012, Antalya.
OTURUM BAŞKANI “Endoüroloji Oturumu” Poster

Fleksible Üreterorenoskopik Taş Cerrahisi Kursu, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 02-03 Şubat 2013, İstanbul.
MODERATÖR “Olgu Tartışmaları RIRS: Çocuklarda ve gebelerde taş hastalığı” Panel
KURS EĞİTMENİ – “Fleksible Üreterorenoskopik Taş Cerrahisi Kursu”

Ürolojik Cerrahi Derneği, Kuzey Marmara Şubesi Toplantısı, 18 Nisan 2013, İstanbul.
PANELİST “Taş Paneli”

Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalığı Güncelleme Toplantısı, GATA Haydarpaşa, 23 Mayıs 2013, İstanbul.
KONUŞMACI “Minimal İnvaziv Tedaviler: PNL
PANELİST “Olgu Tartışmaları”

1ST International Congress “Clinical Topics in Urology 2013: Lithiasis from A to Z” 05-06 July 2013 , Athens, GREECE.
KONUŞMACI “How Do We Prevent Complications During PCNL”

Ürolojik Cerrahi Derneği Güney Marmara Şubesi Toplantısı, 28 Eylül 2013, Bursa.
MODERATÖR “Üriner Sistem Taş Hastalığında Endoürolojik Tedavi” Panel

Mediterranean & Gulf Urology Forum (MGUF) Annual Meeting, 03-04 October 2013, Istanbul.
KONUŞMACI “Percutaneous Nephrolithotomy in Complicated Kidney Stones”

3. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 07 Aralık 2013, İstanbul.
KONUŞMACI “Olgular Eşliğinde PNL Komplikasyonları ve Kriz Yönetimi”

Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi Toplantısı, 20 Şubat 2014, İstanbul.
PANELİST “Üreteroskopik Üreter Taşı Tedavisinde Komplikasyonlardan Korunma ve Tedavi Yolları”

Ürolojik Cerrahi Derneği, Online Asistan Eğitim Programı, Endoüroloji/Laparoskopi, 19 Nisan 2014, İstanbul
KONUŞMACI “Böbrek Taşlarının Tedavisi: ESWL, PCNL ve Açık Cerrahi”

Fleksible Üreterorenoskopik Taş Cerrahisi Kursu, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 19 Nisan 2014, İstanbul.
KONUŞMACI “Fleksible Üreterorenoskopi Komplikasyonları”

Fleksible Üreterorenoskopik Taş Cerrahisi Toplantısı, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Nisan 2014, İstanbul.
MODERATÖR “Olgu Tartışmaları” Panel

Üroinnovasyon ve Ürolitiyazis Sempozyumu: Ürolojide Yenilikler “Supin PNL Kursu”, 19-20 Eylül 2014, Denizli.
KONUŞMACI “Pron PNL: Son 20 Yılda Neler Değişti?”

Kartal 2. Üroloji Günleri, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 01 Kasım 2014, İstanbul.
KONUŞMACI “Perkütan Yaklaşımda Komplikasyonları En Aza İndirmek Endoüroloğun Elinde: Neler Yapmalıyım?”

2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 05-09 Kasım 2014, Antalya.
KONUŞMACI “Taş Hastalığı (Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?)”

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 09-10 Ocak 2015, İstanbul.
KONUŞMACI “Üriner Sistem Taş Hastalığı: Rezidüel Fragmanlara Nasıl Yaklaşılmalı?”

Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi Toplantısı, 26 Mart 2015, İstanbul.
MODERATÖR “Taş Güncelleme” Panel

3rd meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), September 10-11, 2015, Alicante, SPAIN.
– WORKSHOP “Positioning of the Patient: Multiple Options”
– KONUŞMACI “PCNL in Children”

2nd Greek-Turkish Urological Meeting, Current Progress and Future Perspectives in Urology September 12, 2015, Istanbul.
– KONUŞMACI “Tips and Tricks in Retrograde Intrarenal Surgery”

Fleksible Üreteroskopik Taş Cerrahisi Toplantısı, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Şubat 2016, İstanbul.
– PANELİST “Olgu Tartışmaları” Panel

4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 03-06 Mart 2016, Antalya.
– KONUŞMACI “Mikro – Mini – Standart PCNL: Rakip Teknikler mi? Endikasyonları mı farklı?”

Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi Toplantısı, 17 Mart 2016, İstanbul.
– PANELİST “Taş Cerrahisinde Komplikasyonlar” Panel